Sjöbodar

Vi renoverar grunder till sjöbodar. Vi riktar och lyfter sjöbodar.
Byter ut tomtvarv. Både på öar och på fastlandet.