På land

Vi jobbar med dräneringar ,husgrunder, grävning,  kommunalt  vatten,
enskilda avlopp till privatpersoner och företag med mera. 

 
Vi har en förlängningsarm så vi har en räckvidd på tolv meter.
Och en extra motvikt på 1500 kg.